De klantenpas is alleen voor personen van 18 jaar en ouder en is persoonsgebonden.

De klantenpas is alleen aan te vragen door een natuurlijk persoon.

Om de digitale klantenpas te verkrijgen dient u uw naam en e-mailadres in te vullen op de website.

Inschrijving voor een fysieke pas is mogelijk bij Diepstraten Botenverhuur in Drimmelen na vermelding van uw naam en e-mailadres.

De klantenpas wordt alleen opgewaardeerd bij de huur van een sloep, boot of kano na vertoon van een geldig legitimatiebewijs door de kaarthouder.

Bij huur van een sloep, boot of kano ontvangt u voor iedere bestede euro 1 spaarpunt.

Bij iedere 200 spaarpunten ontvangt u automatisch uw digitale voucher van €25,- en worden er 200 spaarpunten in mindering gebracht op uw totaal aantal spaarpunten.

Uw spaarpuntensaldo is terug te vinden op uw digitale klantenpas.

Het spaarpuntensaldo voor fysieke passen is op te vragen op onze website of bij Diepstraten Botenverhuur in Drimmelen.

De klantenpas wordt maximaal éénmaal per dag opgewaardeerd.

Er kunnen maximaal 175 punten per dag worden opgewaardeerd.

De klantenpas wordt niet met terugwerkende kracht opgewaardeerd.

Alleen de houder van de pas heeft recht op vouchers.

Ontvangen vouchers zijn maximaal 1 jaar geldig na ontvangst.

Ontvangen vouchers kunnen worden ingeleverd bij de eerstvolgende huur van een sloep, boot of kano.

Ontvangen vouchers zijn niet in te wisselen voor contanten.

Diepstraten Botenverhuur behoudt zich het recht voor klantenpassen in te trekken van personen die zich niet houden aan de algemene voorwaarden.

De klantenpas is niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.

De klantenpas is geldig zolang Diepstraten Botenverhuur het spaarsysteem aanbiedt.

Bij aanvraag van een klantenpas wordt u geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Deelname aan het spaarsysteem van Diepstraten Botenverhuur kan te allen tijde worden beëindigd door uw e-mailadres telefonisch door te geven op +31(0)162-682385.

Diepstraten Botenverhuur heeft te allen tijde het recht het spaarsysteem te beëindigen.

Deze algemene voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

 Gegevensbescherming

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij de aanvraag van de klantenpas zullen alleen worden gebruikt voor het versturen van e-mails door Diepstraten Botenverhuur.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld met derden.