Privacy Statement Diepstraten Botenverhuur

Diepstraten Botenverhuur verhuurt verschillende boten en sloepen voor pleziervaart in de Biesbosch.

Tevens verhuurt Diepstraten Botenverhuur boten en sloepen aan bedrijven die beroepsmatig varen. Om dit mogelijk te maken, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als u ons belt, e-mailt, een brief schrijft, als u langskomt of een medewerker van Diepstraten Botenverhuur spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet dat u erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij u toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is V.O.F. ’t Schippershuis, gevestigd aan de Biesboschweg 6, 4924 BB Drimmelen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gegevens over uw gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en persoonsgegevens die wij verzamelen via de website. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die gegevens. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw werknemers aan ons doorgeeft, dan bent u verplicht om uw werknemers hierover te informeren.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk te doen;
 • zodat wij contact met u kunnen opnemen, ten behoeve van onze dienstverlening;
 • het toezenden van een nieuwsbrief;
 • voor onze marketingdoeleinden.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder uw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag door mogen geven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

 

Diepstraten Botenverhuur kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen als dit bijvoorbeeld nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Diepstraten Botenverhuur. Als u een reservering plaats via de website van Diepstraten Botenverhuur worden uw gegevens gedeeld met Van Nut. Leest u de privacyverklaring van Van Nut om te lezen hoe zij omgaan met uw (persoons)gegevens.

 

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Diepstraten Botenverhuur;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. op basis van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige belangenafweging.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie en bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
 • Locatie gegevens (GPS) van de bij Diepstraten Botenverhuur gehuurde boot/sloep
 • Commerciële data en algemene verkoopinformatie m.b.t. klanten
 • Communicatie van, aan en met klanten
 • Eventuele andere gegevens die door de klant of betrokkene onverplicht aan Diepstraten Botenverhuur zijn verstrekt

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Diepstraten Botenverhuur zich aan de regels die privacywetgeving, zoals de AVG, voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn worden verzameld en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af. U kunt er dus van uitgaan dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.

 

Geheimhouding

De dienstverlening van Diepstraten Botenverhuur maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens absoluut geheimhouden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Belangrijk is nog wel om te weten, dat alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken mag.

 

Inzage en correctie van uw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van u, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van u. Daarom bieden wij u altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Voor een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens kunt u telefonisch contact opnemen via: +31 (0) 162 682385. Hier kunt u ook terecht met vragen over dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn:

(a) de duur van de overeenkomst met Diepstraten Botenverhuur;

(b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn; of

(c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

 

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Diepstraten Botenverhuur gebruikt cookies om zo bijvoorbeeld het gebruiksgemak van haar website te verbeteren en gebruikerservaringen te kunnen verbeteren. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste onze Cookieverklaring lezen. Deze verklaring vindt u op onze website.

 

Wijzigingen

Diepstraten Botenverhuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast.

 

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie of wenst u gebruik te maken van een van de bovenstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons via +31 (0) 162 682385.

  

Cookie Statement Diepstraten Botenverhuur

Diepstraten Botenverhuur maakt op haar website gebruik van Cookies. In dit document geeft Diepstraten Botenverhuur graag toelichting en uitleg over waarom zij welke Cookies gebruikt en wat dit voor u betekent.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

 

Hoe lang cookies?

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. 

 

Waarom cookies?

U kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Zoals wij hiervoor al schreven, zijn cookies tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Daarom geven wij u graag wat meer uitleg.

 

Diepstraten Botenverhuur gebruikt cookies:

 • Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt;
 • Om gebruikers te identificeren: wij krijgen op die manier inzicht in het aantal bezoekers dat op onze website terechtkomt en in welk deel van onze website zij bezoeken;

 

Welke cookies?

Permanente cookies

Bij een nieuw bezoek aan onze website herkent Diepstraten Botenverhuur u met behulp van permanente cookies. Onze website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt, moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw moet instellen.